PŘIHLÁŠKA

DOM Input Checkbox required Property
GDPR:
Odesláním formuláře souhlasím s návštěvním řádem , podmínky plavání plavání a zpracováním osobních údajů.

PODMÍNKY PLAVÁNÍ

Pro účastníky kurzu plavání kojenců a batolat.

  1. Platba musí být uskutečněna vždy před zahájením kurzu v termínu, který je uveden na webu.
  2. Cena kurzu je nevratná a obsahuje vždy 10 lekcí příslušného kurzu.
  3. v průběhu kurzu umožňuje náhradní plavání za neodplavené lekce, a to v jiných kurzech pro děti stejného věku a pokročilosti.
  4. Náhradní plavání lze využít bez nutnosti oznámení předem s rizikem nezařazení do organizované lekce v případě většího počtu aktuálně přítomných plaváčků (možnost volného, neorganizovaného plavání je však zachována)
  5. Neodplavané lekce je možno si nahradit i během následujícího kurzu pouze v případě úhrady platby za tento nový kurz.
  6. Baby club  si vyhrazuje právo na změnu termínu trvání kurzu z důvodů, jež nespočívají na straně Baby clubu, a které proto nemůže ovlivnit (např. provozní důvody na straně provozovatele bazénu)
  7. Tyto podmínky jsou platné a účinné po dobu Vašeho plavání v Baby clubu , tj. i pro plavání v navazujících kurzech, pro které již není vyžadována nová přihláška.

NÁHRADY KURZŮ

Pro účastníky kurzu plavání kojenců a batolat.

Čerpání náhrad:
Náhrady je možné čerpat v aktuálně probíhajícím kurzu, kterého se aktivně účastníte (tzn. máte zaplaceno kurzovné). Náhrady můžete převádět i dalšího kurzu, kterého se opět aktivně účastníte( tzn. máte zaplaceno kurzovné). 
Není třeba omlouvat vaši nepřítomnost na lekci a ani hlásit využití náhrad.
Malý bazén: STŘEDA
 
U sprch:  15:00 (8:30)
                15:30(10:30)
                16:00(09:00)
                16:30(09:30)
                17:00(8:30, 9:30)
                17:30(10:30)

U skluzavky:15:00(8:30, 9:30)
                      15:30(8:30, 9:30)
                      16:00(8:30)
                      16:30(10:30)
                      17:00(10:30)
                      17:30(10:30)
 
Velký bazén STŘEDA
16:15( 9:30), 16:45 (9:00) 17:15( 8:15)
Malý bazén: NEDĚLE
 
U sprch: 8:30(15:00, 16:00)
                9:00(16:00)
                9:30(15:00, 15:30, 17:00)
                10:00(17:30)
              
 
U skluzavky 8:30(15:00, 15:30, 17:00)
                      9:00(16:00)
                      9:30(16:30)
                     10:00(16:30, 17:00, 17:30)
                     10:30(16:30, 17:00, 17:30)
 
Velký bazén: NEDĚLE
8:15(17:15), 9:00(16:45), 9:30( 16:15)