Plavání už je jen krůček daleko

Přihlášky plavání

Plavání Uherské Hradiště

DOM Input Checkbox required Property
GDPR:
 Souhlasím s návštěvním řádem, podmínkami plavání a zpracováním osobních údajů.

Podmínky plavání

Seznamte se, prosím, s podmínkami plavání. Děkujeme předem všem účastníkům za jejich dodržení.  

Zjistit více

Náštevní řád

Po rozkliknutí zjistíte přesný návštěvní řád našich kurzů, kde se jednoduše zorientujete. Těšíme se na vás.

Zjistit více

Náhrady plavání

Náhrady plavání jsou bez předchozích omluv možné. Lze nahrazovat vždy v kurzu, který aktivně navštěvujete.

Zjistit více

Informace

Podmínky plavání

Pro účastníky kurzu plavání kojenců a batolat.
 1. Platba musí být uskutečněna vždy před zahájením kurzu v termínu, který je uveden na webu.
 2. Cena kurzu je nevratná a nelze ji převést na další kurz, obsahuje vždy 10 lekcí příslušného kurzu.
 3. V průběhu kurzu umožňujeme náhradní plavání za neodplavené lekce, a to v jiných kurzech pro děti stejného věku a pokročilosti.
 4. Náhradní plavání lze využít bez nutnosti oznámení předem s rizikem nezařazení do organizované lekce v případě většího počtu aktuálně přítomných plaváčků (možnost volného, neorganizovaného plavání je však zachována)
 5. Neodplavané lekce je možno si nahradit i během následujícího kurzu pouze v případě úhrady platby za tento nový kurz.
 6. Baby club si vyhrazuje právo na změnu termínu trvání kurzu z důvodů, jež nespočívají na straně Baby clubu, a které proto nemůže ovlivnit (např. provozní důvody na straně provozovatele bazénu).
 7. Tyto podmínky jsou platné a účinné po dobu vašeho plavání v Baby clubu , tj. i pro plavání v navazujících kurzech, pro které již není vyžadována nová přihláška.

Informace

Náštevní řád

Pro účastníky kurzu plavání kojenců a batolat.
 1. Kurzu se mohou zúčastnit pouze zdravé děti i rodiče. Při sebemenším podezření, že děti či rodiče jeví známky nějakého akutního onemocnění, jsou z kurzu vyloučeni.
 2. Každý rodič přijde do šaten s dítětem nejméně 1/4 hodiny před zahájením lekce, aby měl dostatek času na přípravu a důkladnou hygienu před vstupem do bazénu. I neplavající doprovod musí mít plavky! 
 3. Před vstupem do bazénu se vždy dítě vymočí. Dítě se posadí na nočník, u menších dětí rodič využije přirozeného reflexu dítěte na vodu ve sprše.
 4. Před vstupem do vlastních prostor bazénu je každý rodič povinen si řádně umýt celé tělo mýdlem (bez plavek), včetně vlasů.
 5. Každé dítě musí používat vlastní dětské plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou, případně jednorázové pleny do vody nebo neoprenové plenkové plavečky (možnost objednat u nás). Před každým plaváním musí být plavky rodiče i dítěte řádně vyprány.
 6. Po potřebě na nočník musí rodič své dítě opět řádně omýt, něž zase vstoupí do bazénu.
 7. Na okraji bazénu budou mít rodiče pro své děti k dispozici čtverečky buničité vaty, a to v hygienickém obalu.
 8. Rodiče i děti jsou bosky, popř. v obuvi určené pouze na bazén (bílá podrážka).
 9. Po skončení lekce je povinen každý rodič své dítě opět řádně omýt, použít prostředek proti vysoušení pokožky dítěte, vysušit ouška a zabezpečit je proti prochlazení zejména v oblasti lebeční a bederní.
 10. Rodičům se doporučuje před odchodem domů krátká adaptace v prostorách bazénu.
 11. Pokud dochází k hrubému narušení výuky, může být dítě s rodiči vyloučeno z bazénu / kurzu bez možnosti náhrady.
 12. Kurzy jsou organizované pro rodiče s dětmi. BC Katka nepřebírá odpovědnost za dítě. Tu nese nadále rodič (i na velkém bazénu). 

S tímto návštěvním řádem jsou rodiče povinni se seznámit před odesláním přihlašovacího formuláře, jehož odesláním se zavazují k jeho dodržování. Pokud rodiče nebudou respektovat některou zásadu návštěvního řádu, může být ukončena jejich návštěva bazénu bez nároku na vrácení kurzovného.